Entreprenør Morten C. Henriksen A/S udfører jord-, kloak- og betonarbejder i egenproduktion.

 • Byggemodning
 • Jordflytning
 • Jordvolde
 • Veje, stier og øvrige befæstede arealer
 • LAR, søer, drængrøfter
 • Kloak- samt øvrige rør- og ledningsarbejder – vi er Autoriseret Kloakmester
 • Fundamenter
 • Terrændæk
 • Montage af betonelementer
 • In situ beton
 • Porebeton

Referencer inden for jord, kloak og beton

 • Renovering Flyvestation Skalstrup

 • Almene rækkehuse Vesterled

 • Høvelte Kaserne – Udleveringsdepot

 • EMCH Domicil

 • Sundparken Plejehjem – Amager

 • Strandboligerne i Brøndby, Botilbud

 • Sportshuset Syd

 • Havnevej 46-48

 • Næstved Svømmebad

 • Seniorbofællesskabet Jernalderen

 • 494 moderne kollegieboliger

 • Bilhus for Bin2Bil

 • Taxbøl Erhvervsejendom

 • Sportel ved Holbæk Sportsby

 • Vipperød Bakker

 • Holbæk SportsBy

 • DGI Huset Vordingborg

 • Julemosen – Lynge

 • Stenhus Idrætshal – Holbæk

 • Irmabyen – Rødovre

 • Poppelstykket – Valby

 • Tåstrup Svømmehal

 • Renovering Vestergade 33, Strøget København