Entreprenør Morten C. Henriksen A/S udfører Offentlig-Private Samarbejder samt Offentlig-Private Partnerskaber.

Offentlig-Private Samarbejde:

Klassisk samarbejde er den traditionelle og mest udbredte form for konkurrenceudsættelse, der kort fortalt drejer sig om, at en offentlig myndighed sender en opgave i udbud til et privat marked. Hovedformålet med et klassisk samarbejde er at afprøve markedet både med hensyn til pris og kvalitet. Det sker ved, at den ordregivende offentlige myndighed udarbejder et udbudsmateriale, der beskriver de krav, der stilles til løsningen af den konkrete opgave.

Udbudsmaterialet kan indeholde både driftsmæssige og udviklingsorienterede krav. Mulige leverandører afgiver derefter tilbud på at løse opgaven, og den ordregivende offentlige myndighed tildeler opgaven, til den private leverandør, der har givet det bedste tilbud.

Offentlige-Privat Partnerskab:

OPP er en form for offentlig-privat samarbejde, der er kendetegnet ved, at etablering, drift og vedligeholdelse sammentænkes i udbuddet af et offentlig bygge- og anlægsprojekt. Et OPP kan enten gennemføres med offentlig eller med privat finansiering. En OPP-kontrakt løber typisk mellem 15 og 25 år. OPP giver totaløkonomiske fordele, fordi den private leverandør har mulighed for at vælge de løsninger, der er mest effektive set på tværs af anlæg og vedligeholdelse over en længere periode.

Samtidig indebærer OPP en systematisk funderet deling af risici, der har til formål at sikre henholdsvis den offentlige og den private part bærer ansvaret for de risici, de hver især kan varetage bedst og billigt. Hver part gør således det, de er bedst til.

Send en forespørgsel

  Felter markeret med * skal udfyldes

  Referencer inden for Fagentreprise

  • Strandboligerne i Brøndby

  • Sportshuset Syd

  • Havnevej 46-48

  • Næstved Svømmebad

  • Seniorbofællesskabet Jernalderen

  • 494 moderne kollegieboliger

  • Bilhus for Bin2Bil

  • Taxbøl Erhvervsejendom

  • Sportel ved Holbæk Sportsby

  • Vipperød Bakker

  • Holbæk SportsBy

  • DGI Huset Vordingborg

  • Julemosen – Lynge

  • Stenhus Idrætshal – Holbæk

  • Irmabyen – Rødovre

  • Poppelstykket – Valby

  • Tåstrup Svømmehal

  • Strøget