Entreprenør Morten C. Henriksen A/S har stået for opførelsen af nyt etagebyggeri på Havnevej 46-48 i Holbæk. De eksisterende bygninger på grunden var misvedligeholdt og stod ikke til at redde. Disse blev derfor nedrevet, til fordel for et etagebyggeri på 3 og 4 etager med lejeboliger. Bygningen er tegnet ud fra en granskning af områdets eksisterende bebyggelse, der langs Havnevej består af mange bevaringsværdige huse i både blank mur samt flere bygninger med pudsede facader i forskellige farver. Derfor er den nye bygning bygget op således at bygningskroppen syner som tre separate bygninger både via indhak i facaden, samt i farvevalg der skifter for hver andel.

Et hævet stueplan skal sikre mod eventuelle oversvømmelser, samtidig med at boligernes vinduer bliver løftet op over de passerendes øjenhøjde og derved mindsker indbliksgener. Bygningen har fire etager mod den eksisterende, østlige fem-etagers boligbebyggelse og trapper derefter ned til tre etager mod vest. Dette gør at bygningen indpasser sig rigtig fint i de eksisterende omgivelser og ikke overskygger den eksisterende arkitektur. 

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S har været ansvarlig for projekt- og byggestyring af både egenproduktion og underentreprenører på totalentreprisen, deltaget i projekteringsmøder, bygherremøder samt været ansvarlig for arbejdsmiljøkoordinering i byggefasen, herunder afholdelse af sikkerhedsmøder, mønsterrunderinger og udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS.

I egenproduktion er udført jord-, kloak- og betonarbejder.