Entreprenør Morten C. Henriksen A/S har stået for den totale opførelse af Vipperød Bakker, et nyt byområde beliggende centralt i Vipperød på Vestsjælland. I totalentreprise er der udført bl.a. landskabsbearbejdning med søer, bakker, stisystemer, støjvolde, veje, fortove samt opførelse af 41 rækkehuse. Rækkehusene er opført i 1-plan, muret i Iso-span elementer med teglskaller samt tegltag. Der er gennemgående brugt materialer af høj kvalitet, med lang levetid og med fokus på minimal fremtidig vedligeholdelse. Byggeriet er opført iht. BR18. I det nye byområde har vi etableret en stor regnvandssø, som er en del af et større nyanlagt LAR-anlæg som håndterer regnvand og er med til at bringe herlighed til området. 

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S har været ansvarlig for projekteringsledelse, projekt- og byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering, tids- og økonomistyring på projektet.

I egenproduktion er udført anlægsarbejder herunder landskabsbearbejdning, støjvolde, haver, kloak og øvrige ledningsarbejder, veje, fortove og stier.