Fagentreprise

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S udfører følgende typer jordarbejder: Byggemodningsopgaver Afgravning og indbygning Omfattende terrænregulering Fundamentudgravning Rydningsopgaver Forureningsoprensning Blødbundsudskiftning   Send en forespørgse…

Læs mere

Hovedentreprise

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S udfører følgende typer kloakarbejde: Hovedkloakeringsopgaver Ny kloakering Rensningsanlæg Renovering af eksisterende systemer Dræningsledninger Nedsivningsanlæg Byggemodning Olieudskillere/ Fedtudskillere Pumpestatio…

Læs mere

Totalentreprise

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S udfører følgende typer betonarbejde: Råhusentreprise Fundamenter Bærende konstruktioner i beton og insitubeton og kompositkonstruktioner Bundplader Terrændæk Udvendige betonplader Betonplinte, betonkanter og andre ud…

Læs mere

Haller

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S udfører følgende typer haller: Svømmehaller Landbrugshaller Koldhaller Varmehaller Sportshaller Industrihaller   Send en forespørgsel Felter markeret med * skal udfyldes Referencer inden for haller Holbæk Sports…

Læs mere