Entreprenør Morten C. Henriksen A/S har stået for opførelsen af Sportshuset Syd, et stort erhvervsbyggeri opført i det attraktive område ved Holbæk Sportsby, syd for det nye fodboldstadion. Sportshuset Syd er 4.000 m2 erhvervsbyggeri i 4 etager, som skal huse bl.a. Revisorer, tandlæger og Holbæk Bold- og Idrætsforening. Bygningen indeholder i alt 11 lejemål og råder over 60 nyetablerede parkeringspladser, der er etableret som en del af entreprisen.

Byggeriet er udført traditionelt med stribefundamenter og terrændæk samt borede fundamenter til stålkonstruktionen og etagedæk i beton. Facader er udført i sandwichelementer beklædt med sinusplader. Indvendige vægge er gips dog er der betonvægge i trappe- og elevatorskakt samt teknikum. Centralt i bygningen er der etableret elevator samt to betontapper og i begge gavle er der monteret flugtvejstrapper i stål. Taget er højprofilstål med isolering og tagpap.

Hvert lejemål er udført med ventilationsanlæg og opvarmes med radiatorer, som forsynes af Sportsbyens varmecentral – et stort flis-kedelanlæg.

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S har stået for projekteringsledelse, projekt- og byggeledelse herunder tids- og økonomistyring og arbejdsmiljøkoordinering på projektet.

I egenproduktion er udført jord, beton og kloakarbejder.