Efter flere år med vækst er EMCH vokset ud af kontorfaciliteterne i Hagested nordvest for Holbæk. Opførelsen af vores nye og tidssvarende domicil på Tjørnebuskvej 6 i Holbæk opstartede i efteråret 2022 og foråret 2023 flyttede vi ind og indrettede os i de nye faciliteter.

Byggeriet består af en kontorbygning i to etager på ca. 750 m2 samt en materielhal på 600 m2. 

Kontorbygningen opføres i stålkonstruktion med betondæk og facader i sandwichelementer.