Som den første bygning i Stenlængegårds urbane hjerte, er det ambitionen at Næstved Svømmebad bliver et mødested. – Et mødested for oplevelser i huset, men også for oplevelser i området omkring en nyetableret skovsø, engdraget og bakken samt den kommende bydel ved Stenlængegård. 

Huset vil danne ramme for vandoplevelser og Næstved Svømmebad vil således fremstå som et fantastisk svømmeunivers, der kickstarter udviklingen af en ny bydel ved Stenlængegård.

Svømmebadet består af tre store bassinrum, indeholdt et 50 meters bassin, et 25 meters bassin med vipper til udspring, et morskabsbassin, et varmvandsbassin, samt en 80 meter lang vandrutsjebane. Dertil kommer tilhørende bifunktioner, omklædningsfaciliteter samt en foyer med caféområde, hvorfra der er udsigt til svømmefaciliteterne, naturen og det kommende bytorv. 

Arkitekturen er karakteriseret ved et enkelt bygningsanlæg fordelt på tre primære volumener, der bindes sammen af overdækninger, som flankerer bassinrummene og foyeren. Bygningen åbner sig mod tre sider – ankomsten fra syd, søen og skoven mod vest og det kommende Bytorv mod øst. 

Det nye svømmebad er inviterende, legende og levende i sit udtryk, og det er tilpasset en menneskelig skala og den kontekst den skal indpasses i. Arkitekturen udstråler tidløshed og enkelhed, og bygningen vækker nysgerrighed ved sin åbenhed mod omgivelserne.

 

Timelapse oktober 2022 – marts 2024