Projektering samt opførelse af 10 nye almene rækkehuse i Fløng.

Boligerne er indrettet som ‘små boliger’, 36 m2, 1 værelse med køkken, bad/toilet samt udhus og terrasse.

Boligerne opføres i letbeton-elementer med hvid facadepuds – udhusene med bemalet træ.

EMCH udfører rydning af grunden, jord, kloak og støbning af terrændæk – øvrige opgaver udføres af underentreprenører.

Areal: Boliger 360 m2, udhuse 40 m2.