Entreprenør Morten C. Henriksen A/S har opført et 1.200 m2 erhvervsdomicil i to plan, med grundbygningsareal på 850 m2. Erhvervsdomicilet rummer kontorer, velfærdsforanstaltninger, lager og værksted for Taxbøl VVS og Kloak samt Skiltefirma. Derudover er bygningen indrettet med tre erhvervslejemål i 2 plan, ligeledes med kontorer, velfærdsforanstaltninger, lager og værksted. Bygningen er opført i stålspær, beton- og stål-sandwichelementer. Tidligt i byggefasen blev der lagt fast betonbelægning på entreprisearealet, for at sikre gode arbejdsforhold for håndværkerne og dermed gode fremdriftsforhold, uden forsinkelser forårsaget af våde og mudrede adgangs- og arbejdsområder.

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S var ansvarlig for projekteringsstyring, projekt- og byggestyring af totalentreprisen. Bygherre har udført VVS entreprisen.

I egenproduktion har vi udført jord-, beton-, kloakarbejder samt betonmontage.