Konstant forebyggende arbejdsmiljøarbejde

Det er vores politik gennem forebyggende arbejdsmiljøarbejde at sikre, ingen ansatte i virksomheden udsættes for større risici, end den bedste indsigt og viden berettiger til, samt at evaluere disse risici, så ingen ansatte kommer til skade eller pådrager sig arbejdsbetingede lidelser. 
Vores miljø- og sikkerhedsmæssige niveau skal som minimum afspejle udviklingen i samfundet. Vi prioriterer desuden, at medarbejderne kun må bruge materialer, kemiske stoffer, værktøj og øvrigt udstyr samt udføre arbejdsopgaver, der ligger inden for lovgivningens rammer.

Der udarbejdes ArbejdsPladsVurderinger (APV) og registreres ulykker på alle arbejdspladser. Det betyder, at gældende arbejdsmiljølovgivning som minimum skal overholdes af alle medarbejdere.

Såfremt en medarbejder overtræder gældende arbejdsmiljøregler vil dette blive påtalt