Botilbud til borgere med betydelig, varig nedsat funktionsevne. Byggeriet omfatter to bygninger, henholdsvis en hovedbygning med 24 boliger med tilhørende servicearealer samt et rækkehus i to plan med 14 boliger og tilhørende servicearealer; i alt ca. 3.234 m2. Derudover er der landskabsbearbejdning herunder etablering af skure, haver, parkering, fællesarealer og støjskærme.

Ved udformningen af det arkitektoniske hovedgreb for facaderne, har det været vigtigt at både nedskalere og hjemliggøre bebyggelsen. Dette er gjort via materialevalg, materialesammensætning og opdeling af de store sammenhængende volumener. Samtidigt har det været centralt at skabe et samlet arkitektonisk udtryk for Strandboligerne som en helhed – både Hovedbygningen og Rækkehuset.