På Flyvestation Skalstrup udfører vi i hovedentreprise renovering og modernisering af en større bygning.

Opgaven består af en partiel opdatering af bygningen til tidssvarende forhold, inklusive ændring fra depot/teknik rum til møderum, arrestgård ændres til rekreativt område som tagterrasse, fugtsikring af ydervæg samt delrenovering af taget.