Entreprenør Morten C. Henriksen A/S har opført ny tilbygning til DGI Huset Vordingborg. Ved anlæggelsen af Vandhuset, har målet været, at få bygningen til at indgå i en samlet helhed for området, og inspirere til let at trække aktiviteter ud i det fri. Byggeriet er udviklet med fokus på at skulle være interessant for alle typer brugere – både nu og mange år frem. Vandhuset er tilbygget i forlængelse af en eksisterende hal og bindes naturligt sammen af et stort foyerområde. Den eksisterende hal er facaderenoveret, så den får samme udtryk som den nye bygning. Derudover indeholder bygningen omklædnings-faciliteter, restaurant/café, reception, fitness, konkurrence svømmebassin på 25×25 meter, promenadedæk med plads til teoretisk svømme- og livredderundervisning, familie- og børnebassin, varmtvandsbassin, 42 meter lang vandrutsjebane som kører ud og ind ad facaden, vandbehandlingsanlæg, konferencerum, kontorer og livredderfaciliteter. 

I udearealerne er der etableret nye interne veje, gang- og cykelstier, samt cykelparkering, rundkørsel med ”kiss and fly”, p-anlæg med asfaltbelægning, som afvandes til drængrøfter og bede for opstuvning og nedsivning af regnvand. Disse er en del af byggeriets store LAR-anlæg, som også omfatter et regnvandsbassin samt et stort, grønt område med naturlig nedsivning. Al regnvand håndteres på matriklen. Overskudsjord fra udgravningen af byggefelt, blev anvendt til at anlægge en stor, pyramideformet bakke.

Det teknisk komplekse byggeri omfatter involvering af flere tekniske fagdiscipliner, herunder vandbehandling, el, vvs, cts, ventilation, lyd, brand, kloak etc. Der blev udført commisioning i udførelsesfasen samt gennemført performancetests i forbindelse med afleveringen.

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S har via tidlig inddragelse i projektet været med helt fra start, fra projektering af konkurrenceprojekt til aflevering af nøglefærdigt byggeri. Vi var bindeleddet til bygherre og ansvarlig for projekt- og byggeledelse samt arbejdsmiljøkoordinering.

I egenproduktion har vi udført kloak, anlægs- og råhusarbejder. Igennem hele projektforløbet var kommune og brugere inddraget i projekterings- og udførelsesprocessen sammen med arkitekt, ingeniører og totalentreprenøren.

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S har opført ny tilbygning til DGI Huset Vordingborg. Ved anlæggelsen af Vandhuset, har målet været, at få bygningen til at indgå i en samlet helhed for området, og inspirere til let at trække aktiviteter ud i det fri. Byggeriet er udviklet med fokus på at skulle være interessant for alle typer brugere – både nu og mange år frem. Vandhuset er tilbygget i forlængelse af en eksisterende hal og bindes naturligt sammen af et stort foyerområde. Den eksisterende hal er facaderenoveret, så den får samme udtryk som den nye bygning. Derudover indeholder bygningen omklædnings-faciliteter, restaurant/café, reception, fitness, konkurrence svømmebassin på 25×25 meter, promenadedæk med plads til teoretisk svømme- og livredderundervisning, familie- og børnebassin, varmtvandsbassin, 42 meter lang vandrutsjebane som kører ud og ind ad facaden, vandbehandlingsanlæg, konferencerum, kontorer og livredderfaciliteter. 

I udearealerne er der etableret nye interne veje, gang- og cykelstier, samt cykelparkering, rundkørsel med ”kiss and fly”, p-anlæg med asfaltbelægning, som afvandes til drængrøfter og bede for opstuvning og nedsivning af regnvand. Disse er en del af byggeriets store LAR-anlæg, som også omfatter et regnvandsbassin samt et stort, grønt område med naturlig nedsivning. Al regnvand håndteres på matriklen. Overskudsjord fra udgravningen af byggefelt, blev anvendt til at anlægge en stor, pyramideformet bakke.

Det teknisk komplekse byggeri omfatter involvering af flere tekniske fagdiscipliner, herunder vandbehandling, el, vvs, cts, ventilation, lyd, brand, kloak etc. Der blev udført commisioning i udførelsesfasen samt gennemført performancetests i forbindelse med afleveringen.

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S har via tidlig inddragelse i projektet været med helt fra start, fra projektering af konkurrenceprojekt til aflevering af nøglefærdigt byggeri. Vi var bindeleddet til bygherre og ansvarlig for projekt- og byggeledelse samt arbejdsmiljøkoordinering.

I egenproduktion har vi udført kloak, anlægs- og råhusarbejder. Igennem hele projektforløbet var kommune og brugere inddraget i projekterings- og udførelsesprocessen sammen med arkitekt, ingeniører og totalentreprenøren.