Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger.

Ansøgning, CV samt kopi af uddannelsesbeviser sendes på mail.
Alle ansøgninger behandles fortroligt iht. gældende GDPR lovgivning.

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S
Præstebrovej 15
4300 Holbæk

E-mail: emch@emch.dk