Entreprenør Morten C. Henriksen A/S har i totalentreprise for Høje Taastrup Kommune, opført en tilbygning til den eksisterende svømmehal i Taastrup. Den nye tilbygning indeholder et stort 50×50 meter konkurrence svømmebassin, som overholder internationale svømmekrav, promenadedæk med plads til teoretisk svømme- og livredderundervisning, vandbehandlingsanlæg, omklædningsfaciliteter til både brugere og personale, klub faciliteter, butik og café. En del af bunden i det nye svømmebassin er udført med automatisk hæve- og sænkefunktion, hvilket giver mulighed for, at elitesvømmere kan træne side om side med skole- og motionssvømmere. Bassinet er ikke nedgravet, men står derimod på jorden, hvilket har positiv betydning for projektets økonomi – både på kort og på langt sigt. Den nye bygning er placeret nord for den eksisterende bygning, og har plads til et højt antal tilskuere, hvilket gør den velegnet til store svømmestævner.

Grundet beliggenheden af eksisterende svømmehal på en grund med stort niveauspring, blev der lavet et omfattende gravearbejde, for at muliggøre etablering af niveaufri adgang og plads til den nye bygning. Der blev etablerede en midlertidig vej rundt om byggepladsen til den tunge jordkørsel, for at kunne transportere den opgravede jord i mellemdepot for senere bortkørsel, i alt 10.000 m3. Den eksisterende parkeringsplads er renoveret og der er etableret adgang til den nye svømmehalsbygning via en snoet betontrappe omkranset af en støttemur opført i L-elementer af beton. Derudover er der anlagt stisystemer i 50×50 cm betonfliser.

Via tidlig inddragelse har EMCH A/S gennem projekterings-, udførelses- og afleveringsfasen af det komplekse byggeri, været involveret og bidraget med et højt fokus på kommunikation, sparring, samarbejde og koordinering med bygherre, brugere og driftspersonale.

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S var ansvarlig for projekteringsstyring, arbejdsmiljøkoordinering B, projekt- og byggestyring af egenproduktion samt underentreprenører.

I egenproduktion har vi udført kloak, anlægs- og råhusarbejder.

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S har i totalentreprise for Høje Taastrup Kommune, opført en tilbygning til den eksisterende svømmehal i Taastrup. Den nye tilbygning indeholder et stort 50×50 meter konkurrence svømmebassin, som overholder internationale svømmekrav, promenadedæk med plads til teoretisk svømme- og livredderundervisning, vandbehandlingsanlæg, omklædningsfaciliteter til både brugere og personale, klub faciliteter, butik og café. En del af bunden i det nye svømmebassin er udført med automatisk hæve- og sænkefunktion, hvilket giver mulighed for, at elitesvømmere kan træne side om side med skole- og motionssvømmere. Bassinet er ikke nedgravet, men står derimod på jorden, hvilket har positiv betydning for projektets økonomi – både på kort og på langt sigt. Den nye bygning er placeret nord for den eksisterende bygning, og har plads til et højt antal tilskuere, hvilket gør den velegnet til store svømmestævner.

Grundet beliggenheden af eksisterende svømmehal på en grund med stort niveauspring, blev der lavet et omfattende gravearbejde, for at muliggøre etablering af niveaufri adgang og plads til den nye bygning. Der blev etablerede en midlertidig vej rundt om byggepladsen til den tunge jordkørsel, for at kunne transportere den opgravede jord i mellemdepot for senere bortkørsel, i alt 10.000 m3. Den eksisterende parkeringsplads er renoveret og der er etableret adgang til den nye svømmehalsbygning via en snoet betontrappe omkranset af en støttemur opført i L-elementer af beton. Derudover er der anlagt stisystemer i 50×50 cm betonfliser.

Via tidlig inddragelse har EMCH A/S gennem projekterings-, udførelses- og afleveringsfasen af det komplekse byggeri, været involveret og bidraget med et højt fokus på kommunikation, sparring, samarbejde og koordinering med bygherre, brugere og driftspersonale.

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S var ansvarlig for projekteringsstyring, arbejdsmiljøkoordinering B, projekt- og byggestyring af egenproduktion samt underentreprenører.

I egenproduktion har vi udført kloak, anlægs- og råhusarbejder.