Entreprenør Morten C. Henriksen A/S er prækvalificeret til at byde ind på Næstveds nye Svømmehal.

Vi står i spidsen for et stærkt hold bestående af GPP Arkitekter, ISC Rådgivende Ingeniører, Lytt urban & landscape Architecture samt Jysk Svømmebadsteknik.

 

”De eksisterende svømmehallers faciliteter i Næstved Kommune er af ældre dato og lever generelt ikke op til kravene til moderne svømmehaller. Der efterspørges andre og flere faciliteter i et nyt og mere moderne byggeri sammenholdt med de svømmefaciliteter, Næstved Kommune har i dag.

Næstved Kommunes ambitioner er et byggeri, der er fremtidens bade- og svømmeanlæg med bred funktionalitet, høj fleksibilitet og et gennemført univers af muligheder.

En af målsætningerne er bl.a. en større fleksibilitet, der kan være med til at understøtte, at aktiviteter og anvendelsesmuligheder ikke udelukker hinanden samtidig med, at der skabes bedre rammer for svømmeundervisning og for sundhedsfremmende indsatser, samt at de nye rammer både appellerer til forskellige segmenter/målgrupper og aldersgrupper, forskellige former for interesseudfoldelse samtidig med, at de nuværende brugere kan fortsætte de aktiviteter, de har i dag.

Samlet er der også et ønske og en forventning om at de nye faciliteter vil bidrage til at skabe en god sammenhæng mellem de nye vand- og badefaciliteter og det kommende bydelscenter i Stenlængegårdområdet, som beskrevet i rammelokalplanen.”

 

Budget 205 mio. kr. ekskl. Moms og optioner.