Om EMCH

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S er en danskejet entreprenørvirksomhed, som blev stiftet i 1985. Virksomheden er beliggende i Holbæk Kommune med Sjælland som det primære arbejdsområde.

Vi arbejder med alle former for entreprenørarbejde, men vi er særligt kendt for vores store og komplekse bygningsværker og infrastrukturprojekter. Vi udfører både total-, hoved-, og delentrepriser, udvikler vores egne projekter og indgår i Offentlig-Private Partnerskaber (OPP)

Igennem årene har Entreprenøren sat vores præg rundt omkring på Sjælland. Vi har blandt andet skabt Holbæk sportsby, Tåstrup Svømmehal, Vordingborg Svømmehal, Poppelstykket i Valby, Irmabyen i Rødovre og en række andre kendte anlægs- og byggeprojekter på Sjælland.

Vi lægger vægt på en professionel styring af tid, kvalitet og økonomi samt et godt samarbejde med alle involverede parter i byggeprocessen. Vi ønsker at gennemføre og aflevere et byggeri, som vi alle kan være stolte af.

 

Historie

”Vi kan, hvad I vil” er vores slogan. sloganet kommer sig af Mortens egen personlige tilgang til livet – nemlig – man kan, hvad man vil. Drømmen om at drive egen virksomhed, har han haft siden han var dreng. I Juli 1985 valgte Morten som 21 årig, at starte op som selvstændig, med at vedligeholde og etablere beplantninger for DSB.

Drømme, ambitioner, hårdt arbejde og viljekraft har ført til der hvor Entreprenør Morten C. Henriksen A/S er i dag. Hvad startede med en trillebør og spade er i dag blevet til 87 ansatte og en omsætning på 200 millioner kr. (2017)

 

Arbejdsmiljø

Konstant forebyggende arbejdsmiljøarbejde

Det er vores politik gennem forebyggende arbejdsmiljøarbejde at sikre, at ingen ansatte i virksomheden udsættes for større risici, end den bedste indsigt og viden berettiger til, samt at evaluere disse risici, så ingen ansatte kommer til skade eller pådrager sig arbejdsbetingede lidelser. 
Vores miljø- og sikkerhedsmæssige niveau skal som minimum afspejle udviklingen i samfundet. Vi prioriterer desuden, at medarbejderne kun må bruge materialer, kemiske stoffer, værktøj og øvrigt udstyr samt udføre arbejdsopgaver, der ligger inden for lovgivningens rammer.

Der udarbejdes ArbejdsPladsVurderinger (APV) og registreres ulykker på alle arbejdspladser. Det betyder, at gældende arbejdsmiljølovgivning som minimum skal overholdes af alle medarbejdere.

Såfremt en medarbejder overtræder gældende arbejdsmiljøregler vil dette blive påtalt

 

Logistik

Vi sørger for at planlægge levering af byggematerialer og materiel, så vi undgår lagre på pladsen samt spildtid for materiellet.

 

Velgørenhed

Hos EMCH tager vi vores sociale ansvar alvorligt og ønsker derfor at være med til at skabe værdi for både samfundet og vores medmennesker.

Vi vil være med til at gøre en forskel og forbedre livet for kommende generationer – specielt for børn og unge. Derfor støtter vi flere velgørende organisationer i den gode sags tjeneste, heriblandt: Læger uden grænser, HBI, Rynkeby, Kræftens Bekæmpelse m.fl.

Gennem donationer hjælper vi hvert år flere betydningsfulde organisationer, der tager hånd om menneskers liv og sundhed, med at løfte deres opgaver inden for støttearbejde, forskning, uddannelse m.m.

 

 

Organisation

Ejer
MCH Holding A/S
Præstebrovej 15
4300 Holbæk

Bestyrelse   
Palle Larsen (Formand)
Kasper M. Henriksen
Morten C. Henriksen
Nikolai Henriksen

Direktion 
Morten C. Henriksen

Bank
Sparekassen Sjælland
Isefjords Alle 5
4300 Holbæk

Revisor   
Roesgaard & Partners
v/Søren Roesgaard
Sønderbrogade 16
8700 Horsens