3. august 2020 |

Nedrivning af staldbygninger efter brand

Forventet opstart februar 2021


Firmanavn: Beløb:
Entreprenør Morten C. Henriksen A/S 1.200.000 kr.