19. januar 2021 |

Den eksisterende Svinninge skole skal om- og tilbygges, så der etableres et samlet skole- og børnehus.


Firmanavn: Beløb:
Entreprenør Morten C. Henriksen A/S