Entreprenør Morten C. Henriksen A/S udfører følgende typer jordarbejder:

 • Byggemodningsopgaver
 • Afgravning og indbygning
 • Omfattende terrænregulering
 • Fundamentudgravning
 • Rydningsopgaver
 • Forureningsoprensning
 • Blødbundsudskiftning

Send en forespørgsel

  Felter markeret med * skal udfyldes

  Referencer inden for Jord, kloak og betonentrepriser

  • 494 moderne kollegieboliger

  • Julemosen – Lynge

  • Irmabyen – Rødovre

  • Poppelstykket – Valby

  • Strøget