HolbækHavn2HolbækHavn3HolbaekHavn5

På Holbæk havn har vi udført al belægning såsom asfalt, brolægning, brosten, granitfortov og granitkantsten for Holbæk Kommune.

 

 

 

Nøgletal fra bygherre (skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst):

Vurdering

1.

Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen

4

2. Entreprenørens evne til at finde løsninger i over-ensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer

5

3. Entreprenørens evne til at overholde aftalte tids-planer og aflevere entreprisen til tiden

5

4. Entreprenørens evne til indgå i dialog om tillægs-ydelser og priser for disse

4

5. Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem pro-jektets nøglepersoner

5

6. Entreprenørens evne til at tage hensyn til bygge-pladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse

5

7. Entreprenørens evne til at medvirke til at gennem-føre en tilfredsstillende aflevering

5

8. Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med ud-budsmaterialets krav

 

4

9. Kunne bygherren finde på at benytte entreprenøren ved et lignende projekt

5

 

Samlet vurdering: 4,7

 

 

Tilbage til oversigt

Fakta

Entreprisetype:
HE
Sagsnavn:
Holbæk Havn
Adresse:
Isefjords Alle, Parkhusstræde, Vejerhusstræde & Brostræde - 4300 Holbæk
Projekt År:
2007-2010
Projekt sum:
2.400.00
Kontakt:
Morten C. Henriksen
Tlf.: 40 38 09 17
Kontakt Email: