AH Lift 2AH Lift 3AH Lift 4

 

 

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S har for AH Lift ApS opført et nyt flot kontordomicil med tilhørende lagerbygninger, værksted samt garage på ialt 1.922 m². Byggeriet er opført i Kingspan-paneler.

 

 

Bygherres vurdering (skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst):

1.

Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen

5

2. Entreprenørens evne til at finde løsninger i over-ensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer

5

3. Entreprenørens evne til at overholde aftalte tids-planer og aflevere entreprisen til tiden

5

4. Entreprenørens evne til indgå i dialog om tillægs-ydelser og priser for disse

5

5. Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem pro-jektets nøglepersoner

5

6. Entreprenørens evne til at tage hensyn til bygge-pladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse

5

7. Entreprenørens evne til at medvirke til at gennem-føre en tilfredsstillende aflevering

5

8. Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med ud-budsmaterialets krav

 

4

9. Kunne bygherren finde på at benytte entreprenøren ved et lignende projekt

5

 

Samlet vurdering: 4,9

 

Tilbage til oversigt

Fakta

Entreprisetype:
HE
Sagsnavn:
Kontordomicil i Hvidovre
Adresse:
AH Lift ApS
Avedøreholmen 51
2650 Hvidovre
Projekt År:
2009
Projekt sum:
8.650.000
Kontakt Email: