Her findes referencer inden for vores forskellige arbejdsområder.

Hvis du ikke kan finde det du søger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 59 46 47 20.

 

BIN2BIL
Opførelse af et nyt bilhus i Holbæk til Bin2Bil. Arealet udgør 5.300 m²

Broksø Gods
Efter brand på Broksø Gods ved Næstved har vi opført ny driftsbygning, maskin- og kornlade.

Tornved Genbrugsplads
Anlægning af ny genbrugsplads. Jord-, kloak- og belægningsarbejder.

Grand Z
Ombygning fra biograf til natklub/lounge bar/spillested. Natklubben ligger midt på hovedgaden i Holbæk.

Svenstrup Gods
På Svenstrup Gods har vi opført 2 nye maskinhaller og 1 halmlade. Det samlede areal udgør ca. 3.750 m².

AH Lift i Hvidovre
På Avedøreholmen 51 i Hvidovre har vi opført et 1.922 m² stort kontordomicil, lagerbygning mm. Bygningen er udført i Kingspan-paneler

Trafiksanering Rødovrevej
For Rødovre Kommune har vi ombygget Rødovrevej fra Jyllingevej til Slotsherrensvej. Trafiktal: 6.050 biler pr. døgn.

Boholteparken
Byggemodning af område for 85 nye boliger. Jord-, kloak-, gartner- og belægningsarbejder.

Erhvervs- og kontorbygninger
På Tåstrup Møllevej 5 i Holbæk har vi opført 2 flotte erhvers- og kontorbygninger

Præstebrovej & Ny Hagestedvej
På Præstebrovej og Ny Hagestedvej i Hagested, har vi udført vejsanering og separering af kloak og regnvand, anlæg af fortov udført med granitkantsten og chaussesten samt ny cykelsti og vejbelægninger.

Trylleskov Strand
Byggemodning af område for 70 nye boliger. Kloakering udvendigt og indvendigt samt køreveje, P-pladser mv.

Holbæk Havn
På Holbæk Havn har vi udført al belægning - asfalt, brolægning, brosten, granitfortov og granitkantsten.

Nyvangshus
På Nyvangsvej i Kalundborg har vi opført 21 luksuslejligheder.

Transmisionsledning Holbæk
Etablering af 2.700 meter PE-transmissionsledninger udført ved retstyret underboring og gravning

Irlandsvej
På Irlandsvej i Tårnby har vi udført cykelsti, fortov, parkeringspladser samt trafikbelysning.

Kirke Eskilstrup
Kloakseparering af 40 ejendomme fordelt på Sønderstrupvej, Brinken og Stestrupvej.

Munkholmvej
Nyt fortov og ny cykelsti på Munkholmvej